You are currently visiting Loints of Holland (Nederlands)

Do you want to visit this page in your own language? You can always switch in the main menu later.

 

Bezig met laden...

Ethische werkomstandigheden

Wij zijn er van overtuigd dat schoenen van de beste kwaliteit beginnen bij respect voor mens en milieu. Onze identiteit en reputatie is gebaseerd op sterke waarden en een duidelijke missie. Met ‘create happiness in everyday walks’ zijn wij op elk vlak van bedrijfsvoering op zoek zijn naar de puurste en eerlijkste manier voor het realiseren van ons product. Wij doelen hier niet alleen op goed comfort en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk maar juist ook een eerlijke en goede relatie met onze leveranciers en werknemers. Dit creëert volgens ons ‘happiness’ in alle aspecten.


Onze schoenen worden niet door onderaannemers geproduceerd. Wij hebben onze eigen fabriek in Hongarije en zijn hierdoor verantwoordelijk voor alle medewerkers die onze schoenen vervaardigen. Daarom hebben wij onze vaklieden hoog in het vaandel staan, zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor onze goede kwaliteit schoenen. Wij geven hun dan ook het respect wat zij verdienen en bieden ze goede arbeidsomstandigheden volgens EU-wetgeving en beter. Wij laten ons hierbij leiden door de 8 principes van de Fair Wear Foundation en in sommige gevallen zelfs beter uitgevoerd. Hieronder onze 8 principes.

 1. Het dienstverband is vrij gekozen
  Er is geen gebruik gemaakt van dwangarbeid, of geforceerde werkzaamheden.
 2. Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer und Recht auf Tarifverhandlungen
  Alle werknemers hebben het recht om vakbonden op te richten of zich erbij aan te sluiten en samen te onderhandelen.
 3. Er is geen discriminatie op het werk
  De werving en arbeidsrelatie is gebaseerd op gelijke kansen, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, nationaliteit, sociale afkomst, gebreken of handicaps.
 4. Geen uitbuiting van kinderarbeid
  De gemiddelde leeftijd in de fabriek is 32 en wij maken absoluut geen gebruik van kinderarbeid. De minimum mag niet lager zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht wordt voltooid en in ieder geval niet lager dan 16 jaar.
 5. Uitbetaling leefbaar loon
  De lonen en uitkeringen die voor een standaard werkweek worden betaald, voldoen aan ten minste wettelijke minimumnormen en zijn altijd voldoende om te voorzien in de basisbehoeften van werknemers en hun.
 6. Redelijke werkuren
  De werkuren voldoen aan de landelijke wetten en industrienormen. Overwerk is vrijwillig, mag niet meer bedragen dan 12 uur per week, zal niet regelmatig worden gevraagd en wordt altijd vergoed tegen een toeslag.
 7. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
  Er wordt gezorgd voor een veilige en hygiënische werkomgeving en er zal altijd gekeken worden naar verbetering op het gebied van gezondheid en veiligheid.
 8. Juridisch bindende arbeidsrelatie
  Wij bieden onze werknemers een reguliere arbeidsverhouding op basis van arbeids- en sociale zekerheidswetten en regelgeving.


Daarnaast werken wij uitsluitend met Europese leveranciers die de rechten van hun werknemers en arbeiders in de hele toeleveringsketen respecteren. Het werken met leveranciers in zowel Zuid- als Oost-Europa, geeft ons het vertrouwen dat er aan de EU-wetgeving en arbeidsvoorwaarden wordt voldaan. Wij weten dat zij er voor zorgen dat hun werknemers eerlijk, veilig en gezond worden behandeld.