Ethische arbeidsomstandigheden

Wij geloven dat de beste kwaliteit schoenen begint met respect voor mens en milieu. Onze identiteit is gebaseerd op sterke waarden en een duidelijke missie: 'geluk creëren in dagelijkse wandelingen'. Wij zoeken naar de puurste en eerlijkste manier om ons product tot stand te laten komen . Wat wij hier bedoelen is niet alleen goed comfort en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, maar ook een eerlijke en goede relatie met onze leveranciers en medewerkers. Naar onze mening zorgt dit in alle opzichten voor ‘geluk’.

Onze schoenen worden niet door onderaannemers geproduceerd. Wij hebben een eigen fabriek in Hongarije en zijn daarom verantwoordelijk voor alle medewerkers die onze schoenen vervaardigen. Daarom waarderen wij onze vakmensen, zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor onze goede kwaliteit schoenen. We geven ze het respect dat ze verdienen en bieden ze goede arbeidsomstandigheden volgens de EU-wetgeving en beter. Wij laten ons leiden door de 8 principes van de Fair Wear Foundation en in sommige gevallen zelfs nog beter. Hieronder staan ​​onze 8 principes.

 1. Het dienstverband is vrij gekozen
  Er wordt geen gebruik gemaakt van dwangarbeid of dwangarbeid.
 2. Vrijheid van vakbondsvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
  Alle werknemers hebben het recht om vakbonden te vormen of zich daarbij aan te sluiten en met elkaar te onderhandelen.
 3. Er is geen discriminatie op het werk
  Wervings- en arbeidsrelaties zijn gebaseerd op gelijke kansen, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie, politieke overtuiging, nationaliteit, sociale afkomst, gebreken of handicaps.
 4. Geen uitbuiting van kinderarbeid
  De gemiddelde leeftijd in de fabriek is 32 jaar en we maken absoluut geen gebruik van kinderarbeid. Het minimum mag niet lager zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht is voltooid en in ieder geval niet lager dan 16 jaar.
 5. Betaling van een leefbaar loon
  De lonen en uitkeringen die voor een standaardwerkweek worden betaald, voldoen op zijn minst aan de wettelijke minimumnormen en zijn altijd voldoende om in de basisbehoeften van de werknemers en hun werknemers te voorzien.
 6. Redelijke werktijden
  De werktijden voldoen aan de nationale wetten en industriële normen. Overwerk is vrijwillig, mag niet langer duren dan 12 uur per week, is niet regelmatig nodig en wordt altijd vergoed.
 7. Veilige en gezonde werkomstandigheden
  Wij bieden onze medewerkers een reguliere arbeidsrelatie op basis van arbeids- en sociale zekerheidswet- en regelgeving.
 8. Juridisch bindende arbeidsrelatie
  Wij bieden onze medewerkers een reguliere arbeidsrelatie op basis van arbeids- en sociale zekerheidswet- en regelgeving.

Bovendien werken we alleen samen met Europese leveranciers die de rechten van hun werknemers en arbeidskrachten in de hele toeleveringsketen respecteren. Het werken met leveranciers in zowel Zuid- als Oost-Europa geeft ons het vertrouwen dat aan de EU-wetten en arbeidsomstandigheden wordt voldaan. We weten dat zij ervoor zorgen dat hun werknemers eerlijk, veilig en gezond worden behandeld.